ที่มา

การร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับบริษัท TOT
และกล้องวงจรปิด FUJIKO, KENPRO

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เปิดโปรเจคร่วมกับบริษัท TOT สำหรับเฝ้าระวัง และป้องกันเหตุร้าย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานกล้องวงจรปิด โดยใช้ชื่อโครงการ Miracle eyes สายตาสอดส่อง ประชาชนปลอดภัย
โดย Miracle Eyes เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ทีโอที, กสท., ทรู, อินเตอร์ลิงค์, เมโทรอารม์, ดีลิงค์, ฟูจิโกะ/เคนโปร, สมารท์ทรี, เพาเวอร์โซลูชั่น, ไอทีเอ็กซ์ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบแจ้งเหตุผ่านกล้อง CCTV โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) กันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

timeline_pre_loader

6 กันยายน 2556

ลงนามความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการ Miracle Eyes

6กย57_1 6กย57_2

9 กันยายน 2556

ลงนามความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินโครงการ Miracle Eyes

9กย57_1 9กย57_2

5 พฤศจิกายน 2556

เปิดโครงการ Miracle Eyes ณ สโมสรตำรวจ

5พย56_2 5พย56_1

10 กันยายน 2557

ลงนามความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายเครือข่ายให้บริการ Miracle Eyes

10กย57_1 10กย57_2

29 กันยายน 2557

ลงนามความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายเครือข่ายให้บริการ Miracle Eyes

29กย57_1 29กย57_2 29กย57_3

©2018 Distributed by MetroARM Co., Ltd. Develop by 2NYX Technology

Log in with your credentials

Forgot your details?