1. การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

ส่วนของการเข้าใช้งานโดยผู้ใช้ กรอก ชื่อผู้ใช้(User)และรหัสผ่าน(Password) ก่อนเข้าใช้งาน

URL: http://mobile.miracle-eye.net

ชื่อผู้ใช้งาน: User ID ที่ผู้ใช้ได้รับ

รหัสผ่าน: Password ที่ผู้ใช้ได้รับ

2. หน้าแรกการเข้าใช้งาน

ประกอบด้วย

2.1 เมนูหลัก : กดเข้าสู่เมนูหลัก

2.2 ออกจากระบบ

2.3 แถบทางลัดเข้าสู่ข้อมูลบริการ (ในกรณีผู้ใช้งานค้างชำระค่าบริการ)

2.4 แถบเมนูแรกเริ่มเข้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดและตั้งค่าเปิด-ปิดกล้องอัตโนมัติ**

**หมายเหตุ: รายละเอียดการเข้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดและตั้งค่าเปิด-ปิดกล้องอัตโนมัติจะกล่าวถึงใน

เมนูกล้อง ข้อที่ 2.1.5

2.1 แถบเมนูหลัก

2.1.1 เมนูแจ้งเหตุ : แจ้งเหตุการณ์, ส่งเรื่องถึงสถานีต ารวจ

2.1.2 เมนูข่าว/ประกาศ : -ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

2.1.3 เมนูข้อมูลบริการ : รายละเอียดข้อมูลการบริการของผู้ใช้

2.1.4 เมนูข้อมูลส่วนตัว : รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

2.1.5 เมนูกล้อง : แถบเมนูที่ใช้ดูภาพจากกล้องและตั้งค่ากล้อง

2.1.6 เมนูเหตุการณ์: แถบเมนูที่ใช้ดูบันทึกภาพเหตุการณ์ย้อนหลัง

2.1.7 เมนูภาพบันทึก : ดูบันทึกภาพย้อนหลังไม่เกิน 7 วัน

2.1.1 เมนูแจ้งเหตุ

2.1.1.1 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินผู้ใช้สามารถกดปุ่มแจ้งเหตเุพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

2.1.2 เมนูข่าว/ประกาศ

ข่าวสารของระบบ Miracle Eyes เมื่อมีข่าวสารจะแจ้งมายังหน้า ข่าว/ประกาศ ให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลข่าวสาร

2.1.3 เมนูข้อมูลบริการ

2.1.3.1 ชำระค่าบริการ : เมื่อผู้ใช้มียอดค้างชำระ ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีชำระค่าบริการ

2.1.3.2 ประวัติการชำระค่าบริการ : ผู้ใช้สามารถกดดูประวัติการชำระค่าบริการ

2.1.3.1 ชำระค่าบริการ

2.1.3.1.1 สร้าง QR Code : QR Code ที่ใช้สำหรับชำระเงินผ่านธนาคาร

2.1.3.1.2 พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay in) : หน้าที่ใช้สำหรับพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

2.1.3.1.1 สร้าง QR Code

จากรูป M-08 เป็นหน้า QR Code สามารถนำ QR Code ไปสแกนที่ตู้ ATM

หรือ แสดง QR Code ให้พนักงานเคาเตอร์ธนาคาร เพื่อทำรายการชำระเงิน

2.1.3.1.2 พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay in)

จากรูป M-09 เป็นหน้าแบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-in Slip) สามารถ Save

หน้านี้เพื่อพิมพ์ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ และน าไปช าระเงินผ่านธนาคารตามสาขาที่ระบุไว้**

** หมายเหตุ : การพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay In) สามารถพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้

มีรายละเอียดการพิมพ์ในหน้าถัดไป

การพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay In) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์PC

1. เข้า Web Browsers Internet Explorer หรือ Web Browsers อื่นๆ

2. เข้า ล๊อคอิน ตามข้อที่ 1 และ ไปที่แถบเมนูที่ 2.1.3 แถบที่ 2.1.3.1 แถบที่ 2.1.3.1.2

ตามลำดับ (แถบเมนูหลัก>แถบข้อมูลบริการ>แถบชำระค่าบริการ>พิมพ์ใบชำระเงิน)

3. กด Save และเปิดไฟล์ดังกล่าว

4. กด Ctl + P เพื่อสั่งพิมพ์หรือมองหาไอคอนรูปปริ้นเตอร์    

5. เลือกเครื่องปริ้นเตอร์ และกดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์

2.1.3.2 ประวัติการชำระค่าบริการ

จากรูป M-10 เป็นแถบไว้สำหรับดูประวัติการชำระค่าบริการ เมื่อชำระค่าบริการ

เรียบร้อยจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในแถบนี้

2.1.4 เมนูข้อมูลส่วนตัว

2.1.4.1 เปลี่ยนรหัสผ่าน : ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน

2.1.4.2 ตั้งค่าสถานที่เริ่มต้น : กดเพื่อตั้งค่าสถานที่เริ่มต้น

2.1.4.3 ตั้งค่าสถานที่แจ้งเหตุ : กดเพื่อตั้งค่าสถานที่แจ้งเหตุ

2.1.5 เมนูกล้อง

2.1.5.1 ดูถ่ายสดจากกล้องวงจรปิด เจ้าของบ้านสามารถดูภาพสดจากกล้องมือถือได้

ตลอดเวลา กดที่รูปกล้องที่ต้องการดูภาพสด (บ้าน 1 หลังมีกล้องได้มากกว่า 1 ตัว)

2.1.5.2 เมนูตั้งค่า เปิด-ปิดระบบ

2.1.5.2 เมนูตั้งค่า เปิด-ปิดระบบ

2.1.5.2.1 การเปิด-ปิดระบบ : เมื่อเจ้าของบ้านเข้าบ้านหรือไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุให้

วิธีการเปิด-ปิดระบบ 1. เลื่อนแท็บไปด้านซ้ายเพื่อปิดระบบ หรือด้านขวาเพื่อเปิดระบบ

2. จากนั้นให้กดปุ่มบันทึก ในรูป M-13

2.1.5.2.2 ตั้งเวลา เปิด-ปิดระบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ : เจ้าบ้านควรปิดระบบทุกครั้งก่อนเข้าบ้านหรือกรณีในบ้านมีคนอยู่ และหากต้องการเปิดระบบให้ทำการเปิดระบบหลังจากที่เจ้าของบ้านออกจากบ้านไปแล้ว

2.1.5.2.2 ตั้งเวลา เปิด-ปิดระบบอัตโนมัติ

2.1.5.2.1 การเปิด-ปิดระบบ : เซนเซอร์ ความเคลื่อนไหว แบบอัติโนมัติ

วิธีการเปิด-ปิดระบบ

1. เลื่อนแท็บไปด้านซ้ายเพื่อปิดระบบ หรือด้านขวาเพื่อเปิดระบบ
2. จากนั้นให้กดปุ่มบันทึก ในรูป M-14

2.1.5.2.2 ตั้งเวลาเปิด-ปิดตามต้องการ

หมายเหตุ : แนะนำให้ตั้งเวลาอัตโนมัติในช่วงกลางคืนระหว่าง 02.00-05.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมมากที่สุด ส่วนในตอนแนะนำกลางวันให้เปิด-ปิดแบบ manual จะสะดวกมากกว่า

2.1.6 เมนูเหตุการณ์

2.1.6.1 รายการเหตุการณ์ที่ระบบแจ้งเตือน

2.1.6.2 วิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่เป็นเหตุ ณ ขณะนั้น

2.1.6.3 ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นเหตุ ณ ขณะนั้น

2.1.7 เมนูภาพบันทึก

2.1.7.1 กดที่เมนูค้นหาเพื่อเลือกวัน/เวลา ที่ต้องการดูย้อนหลัง

2.1.7.2 ปุ่มเลื่อนดู VDO หรือรูปภาพย้อนหลัง/ถัดไป

2.1.7.3 เมนูเลือกวัน/เวลา

©2018 Distributed by MetroARM Co., Ltd. Develop by 2NYX Technology

Log in with your credentials

Forgot your details?