หลักการทำงาน

หลักการทำงานของมิราเคิล อายส์ (Miracle Eyes)

โดยหลักการฯ การแจ้งเตือนของกล้องวงจรปิดฟูจิโกะ และเคนโปร จะทำงานโดยการอัพโหลดภาพเหตุการณ์ เช่น ตรวจจับการเคลื่อนไหว, ตรวจจับการข้ามเส้น, ตรวจจับวัตถุต้องสงสัย, ในรูปแบบไฟล์วีดีโอ หรือภาพนิ่งไปยัง Miracle Eyes Cloud Server โดยจะมีศูนย์กลางของมิราเคิล อายส์ คอยตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งระบบดังกล่าว สามารถรองรับกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้กล้องวงจรปิดฟูจิโกะ และเคนโปร ทุกระดับไม่ว่าจะเป็น บ้าน, ร้านค้า, โรงงาน, โรงเรียน ฯลฯ โดยเฟสแรก จะเริ่มที่ พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ส่วนเฟสต่อๆไป จะเริ่มเปิดในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศ ประมาณกลางปีนี้

ขั้นตอนการทำงานของระบบมิราเคิล อายส์ (Miracle Eyes)

null
(Custom) (3)

1. เมื่อกล้องวงจรปิดตรวจพบการเคลื่อนไหว จะทำการส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ควบคุม เพื่อทำการตรวจสอบ

null

(Custom) (2)2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

null

(Custom) (4)

 

3. ข้อมูลจะถูกส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเข้าไปตรวจสอบ

null

4. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปที่เกิดเหตุ

©2018 Distributed by MetroARM Co., Ltd. Develop by 2NYX Technology

Log in with your credentials

Forgot your details?